Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd / Chair


Ms Olwen Allender

Pennaeth /Headteacher


Mrs Bethan Parry-Jones

Penodwyd gan yr ALl / LA appointed

 

        Mr Glyn Jarvis                               Cllr Janet Cleverly

Aelodau cymunedol / Community members


 Mrs Amy Sefton               Mr Damien Downes (Vice Chair)

Cynrychiolwyr rhieni / Parent Representatives

  

Ms Fay Price                                     Ms Laura Wainwright                                         Ms Sian Taplin                                      Ms Kate Clarke

Cynrychiolydd y staff addysgu

Mrs Clare Hoey

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Tracy Deakin