Gwisg Ysgol / School Uniform

Gwisg Ysgol

Ein lliwiau yw glas tywyll ac aur: crysau polo aur gyda siwmper neu gardigan las tywyll (gyda logo’r ysgol). Gyda rhain dylid gwisgo trowsus, byrion, sgertiau neu binaffor glas tywyll gydag esgidiau tywyll a sanau glas tywyll.  Lliw ffrog haf yw gingham melyn gyda sanau gwyn.  Gellir archebu gwisg ysgol yn uniongyrchol o www.brigade.uk.com (£1.50 yw’r gost am gludiant) neu MyClothing.com

Our colours are navy and gold: gold polo shirts with a navy cardigan or sweater (with the school logo).  Navy trousers, shorts, skirts or pinafores are to be worn with dark shoes, and navy socks.  The summer dress is yellow gingham worn with white socks.  You can order items of uniform directly from the following website www.brigade.uk.com (£1.50 delivery charge) or from MyClothing.com

  • A wnewch chi sicrhau bod enw’r plentyn wedi ei nodi’n glir ar bob dilledyn, bag, het ayyb os gwelwch yn dda. Diolch.
  • Please ensure that every item of clothing/bag/hat etc is clearly labelled with your child’s name. Diolch.