Ein Staff / Our Staff

Uwch Dîm Rheoli 
Senior Management Team

IMG_1996IMG_2018

Tîm Mili Malwen
Meithrin / Nursery

Tîm Elfed yr Eliffant
Derbyn / Reception

Tîm Sali Sws
Blwyddyn 1

IMG_2015

Tîm Bili Broga
Blwyddyn 2

IMG_2018DSCN4272

Dewi Sant 
Blwyddyn 3

Owain Glyndŵr
Blwyddyn 4

William Morgan 
Blwyddyn 5

IMG_2013

Betsi Cadwaladr
Blwyddyn 6

Tîm Cynorthwyol
Support Team