Schoop

Schoop yw ein prif ddull o gyfathrebu â theuluoedd y disgyblion.

Mae’n ap y gellir ei lawrlwytho i’ch ffôn symudol neu ddyfais megis tabled, lle gallwch chi dderbyn newyddion, llythyron a gwybodaeth bwysig ar gyfer ysgolion heb bapur.

I gofrestru bydd angen côd unigryw yr ysgol, sydd ar gael gan swyddfa’r ysgol.

 

Schoop is our primary method of communication with pupils’ families. 

It is an app that can be downloaded to your smartphone or tablet device, where you then can receive paperless school news, letters and important information.

To sign up, you will need our unique school code, which is available from the school office.