Sali Sws

Croeso i ddosbarth Miss Watts.

Welcome to Miss Watts’ class.

 

29 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Sali Sws.

We have 29 pupils in Dosbarth Sali Sws.

Ei’n thema am y tymor yw “Sblish Sblash Sblosh”.

Byddem wrthi’n dysgu am anifeiliaid sy’n byw o dan y môr, creu cerflun o donnau allan o glai, darllen stori Cyffro yn y Cefnfor gan arsylwi ar yr odli, creu mocktails gan fesur cynhwysedd a llawer mwy!

Our theme this term is “Sblish Sblash Sblosh”.

We will be busy learning about animals under the sea, creating waves with clay, reading Commotion in the Ocean by identifying the different rhymes, creating mocktails by measuring capacity and much more!