Owain Glyndŵr

Croeso i ddosbarth Mrs Thomas a Mrs Black
Welcome to Mrs Thomas and Mrs Black’s class

26 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Owain Glyndŵr.
We have 26 pupils in Dosbarth Owain Glyndŵr.

Ein thema am y tymor yw “Adeiladau”. Byddem wrthi’n defnyddio ein dychymyg i ysgrifennu, dylunio, arbofi, chreu a llawer mwy!!
Our theme for this term is “Buildings”. We will be busy using our imaginations to write, design, experiment, create and lots more!