Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd / Chair


Mr Richard Hancox

Pennaeth /Headteacher


Mrs Bethan Parry-Jones

Penodwyd gan yr ALl / LA appointed


Ms Olwen Allender (Is-gadeirydd)                 Mr Joseph Lewis                          Mr Glyn Jarvis 

 

Aelodau cymunedol / Community members


Mrs Elin Maher                               Mrs Amy Sefton                        Mr Damien Downes

Cynrychiolwyr rhieni / Parent Representatives


Miss Leanne Rees                            Ms Sian Price                           Mrs Zara Hawkins

 

Cynrychiolydd y staff addysgu

Mrs Elinor Rickus

 

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Tracy Deakin