Gwisg Ysgol / School Uniform

Gwisg Ysgol

Ein lliwiau yw glas tywyll ac aur: crysau polo aur gyda siwmper neu gardigan las tywyll (gyda logo’r ysgol). Gyda rhain dylid gwisgo trowsus, byrion, sgertiau neu binaffor glas tywyll gydag esgidiau tywyll a sanau tywyll neu wyn.  Lliw ffrog haf y merched yw gingham melyn.  Gellir archebu gwisg ysgol yn uniongyrchol o www.brigade.uk.com (£1.50 yw’r gost am gludiant) neu www.tesco.com/direct/ues

Our colours are navy and gold: gold polo shirts with a navy cardigan or sweater (with the school logo).  Navy trousers, shorts, skirts or pinafores are to be worn with dark shoes, navy or white socks.  The girls summer dress is yellow gingham.  You can order items of uniform directly from the following website www.brigade.uk.com (£1.50 delivery charge) or from http://www.tesco.com/direct/ues/

  • A wnewch chi sicrhau bod enw’r plentyn wedi ei nodi’n glir ar bob dilledyn, bag, het ayyb os gwelwch yn dda. Diolch.
  • Please ensure that every item of clothing/bag/hat etc is clearly labelled with your child’s name. Diolch.