Dewi Sant

Croeso i ddosbarth Mrs Williams
Welcome to Mrs Williams’ class

21 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Dewi Sant.
We have 21 pupils in Dosbarth Dewi Sant.

Ein thema am y tymor yw “Adeiladau”. Byddem wrthi’n defnyddio ein dychymyg i ysgrifennu, dylunio, arbofi, chreu a llawer mwy! Roeddem ni wedi mwynhau prosiect Chembakolli yn fawr iawn gan gynllunio ac adeiladu tai ar gyfer y pentref a’i arbrofi yn yr amodau tywydd gwahanol.

Our theme for this term is “Buildings”. We will be busy using our imaginations to write, design, experiment, create and lots more! We very much enjoyed our project on Chembakolli by designing and building houses for the village and then testing them in the various weather conditions.