Bili Broga

 

Croeso i ddosbarth Miss Fidler
Welcome to Miss Fidler’s class

27 o ddisgyblion sydd gennym yn Nosbarth Bili Broga
We have 27 pupils in Dosbarth Bili Broga

Ein thema am y tymor yw “F am fi”. Rydyn wedi bod wrthi’n dysgu am ein corff, ein synhwyrau a sut i gadw’n iach. Llongyfarchiadau i Violet a Daf am cael eu dewis i dim Cadw’n Iach yr ysgol.  Rydym wedi cynnal parti cadw’n iach gwych ac wedi mwynhau prynhawn gyda mam-guod a thad-cuod y dosbarth. 


Our theme for this term is “All about me”. We have been busy learning our bodies, our senses and keeping fit and healthy. Congratulations to Daf and Violet on being choosen for the Healthy living team. We enjoyed a “Keeping Healthy” party and had a great afternoon with many grandparents.